O nas

Nasze przedszkole funkcjonuje od 2011r.

Mieści się w Kielcach przy ulicy Podlasie 18 w jednorodzinnym domku z kolorowymi salami, dostosowanymi do wieku dzieci mebelkami. Do dyspozycji dzieci oferujemy zabawki i ciekawe pomoce dydaktyczne.

Placówka posiada plac zabaw o podłożu trawiastym z piaskownicami i kolorowymi urządzeniami rekreacyjnymi, gdzie dzieci mogą aktywnie spędzić czas.

Bardzo staramy się, aby nasze przedszkole było miejscem niezwykłym dla dzieci, aby czuły się dobrze, rozwijały swoją dziecięcą wyobraźnię i fantazję, chętnie zdobywały wiadomości i umiejętności, miejscem, które będzie integrowało, ciekawiło i wzbudzało pozytywne wrażenia.

Przedszkole „MAJA” jest miejscem bezpiecznym, przyjaznym, otwartym dla dzieci i rodziców. Panuje tu ciepła, rodzinna atmosfera, sprzyjająca adaptacji i dobremu samopoczuciu dzieci.

Zapewniamy:

  • bogatą ofertę dydaktyczno-wychowawczą
  • naukę przez zabawę
  • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
  • różne formy ekspresji wpływające na rozwój uzdolnień i zainteresowań.

Dbając o wszechstronny rozwój dzieci oferujemy ścieżki rozwojowe:

  • muzyczno-rytmiczną
  • ruchową
  • artystyczno-plastyczną
  • teatralną
  • językową

Pobyt w przedszkolu MAJA przygotowuje dzieci do dalszej edukacji w szkole.

Nabór do naszej placówki trwa przez cały rok.

Zapraszamy!